Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/30 00:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ushita-waseda
*Lokasyon:4-9-1, Ushita-waseda
*Latitude:34.4183
*Longitude:132.4808
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
23:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
23:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
22:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
22:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
22:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
22:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
22:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
22:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
21:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
21:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
21:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
21:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
21:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
21:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
20:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
20:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
-> Sa Front Page