Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/12 05:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ushita-waseda
*Lokasyon:4-9-1, Ushita-waseda
*Latitude:34.4183
*Longitude:132.4808
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
05:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
05:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
05:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
05:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
-> Sa Front Page