Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/05 15:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Gionyamamoto
*Lokasyon:1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho
*Latitude:34.4456
*Longitude:132.4408
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
15:50 / - / - / - / -
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.9
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.9
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.0
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.0
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.1
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.1
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.1
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.2
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.2
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.3
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.3
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.3
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.4
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.4
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.5
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.5
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.5
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.6
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.6
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.6
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.7
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.7
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.8
-> Sa Front Page