Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/07 05:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Gionyamamoto
*Lokasyon:1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho
*Latitude:34.4456
*Longitude:132.4408
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
05:10 / 0.0 / 0.0 / 292.0 / 276.0
05:00 / 0.0 / 0.0 / 292.0 / 276.4
04:50 / 0.0 / 0.0 / 292.0 / 276.9
04:40 / 0.0 / 1.0 / 292.0 / 277.3
04:30 / 0.0 / 3.0 / 292.0 / 277.7
04:20 / 0.0 / 5.0 / 292.0 / 278.2
04:10 / 0.0 / 7.0 / 292.0 / 278.6
04:00 / 0.0 / 11.0 / 292.0 / 279.1
03:50 / 1.0 / 13.0 / 292.0 / 279.5
03:40 / 2.0 / 13.0 / 291.0 / 279.0
03:30 / 2.0 / 11.0 / 289.0 / 277.4
03:20 / 2.0 / 11.0 / 287.0 / 275.9
03:10 / 4.0 / 10.0 / 285.0 / 274.3
03:00 / 2.0 / 7.0 / 281.0 / 270.7
02:50 / 1.0 / 5.0 / 279.0 / 269.2
02:40 / 0.0 / 4.0 / 278.0 / 268.6
02:30 / 2.0 / 5.0 / 278.0 / 269.0
02:20 / 1.0 / 3.0 / 276.0 / 267.5
02:10 / 1.0 / 3.0 / 275.0 / 266.9
02:00 / 0.0 / 4.0 / 274.0 / 266.3
01:50 / 0.0 / 4.0 / 274.0 / 266.7
01:40 / 1.0 / 4.0 / 274.0 / 267.2
01:30 / 0.0 / 4.0 / 273.0 / 266.6
01:20 / 1.0 / 4.0 / 273.0 / 267.0
-> Sa Front Page