Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/20 16:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Naka Fire Station
*Lokasyon:5-20-12, Oote-machi
*Latitude:34.380463
*Longitude:132.452325
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
16:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.0
-> Sa Front Page