Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 12:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Naka Fire Station
*Lokasyon:5-20-12, Oote-machi
*Latitude:34.380463
*Longitude:132.452325
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 137.0
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 137.0
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 137.0
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 138.0
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 138.0
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 138.0
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 138.0
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 139.0
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 139.0
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 139.0
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 139.0
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 139.0
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 140.0
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 140.0
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 140.0
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 140.0
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 140.0
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 141.0
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 141.0
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 141.0
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 141.0
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 142.0
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 142.0
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 142.0
-> Sa Front Page