Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/28 10:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero
*Lokasyon:5-3-1, Nukushina
*Latitude:34.411774
*Longitude:132.507225
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
08:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
07:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
07:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
07:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
07:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
07:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
07:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
06:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
06:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
-> Sa Front Page