Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 13:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero
*Lokasyon:5-3-1, Nukushina
*Latitude:34.411774
*Longitude:132.507225
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
12:40 / - / - / - / -
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
-> Sa Front Page