Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/07 18:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ninoshima Fire Station Branch Office
*Lokasyon:752-74, Yajita, Ninoshima-cho
*Latitude:34.312169
*Longitude:132.432144
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
18:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
18:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
18:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
17:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
17:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
17:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
17:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
17:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
17:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
16:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
16:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
16:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
16:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
16:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
16:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
-> Sa Front Page