Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 04:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ninoshima Fire Station Branch Office
*Lokasyon:752-74, Yajita, Ninoshima-cho
*Latitude:34.312169
*Longitude:132.432144
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 32.0
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 32.0
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 32.0
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 32.0
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 32.0
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 32.0
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 32.0
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 32.0
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 32.0
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 33.0
-> Sa Front Page