Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/02 01:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nishi Fire Station
*Lokasyon:43-10, Miyako-machi
*Latitude:34.394711
*Longitude:132.436575
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
01:20 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
01:10 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
01:00 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
00:50 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
00:40 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
00:30 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
00:20 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
00:10 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
00:00 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
23:50 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
23:40 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
23:30 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
23:20 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 48.0
23:10 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
23:00 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
22:50 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
22:40 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
22:30 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
22:20 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
22:10 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
22:00 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
21:50 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
21:40 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
21:30 / 0.0 / 0.0 / 30.0 / 49.0
-> Sa Front Page