Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/13 09:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Asaminami Fire Station
*Lokasyon:1-10-3, Midorii
*Latitude:34.465074
*Longitude:132.477082
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
09:50 / 0.0 / 1.0 / 9.0 / 132.0
09:40 / 0.0 / 1.0 / 9.0 / 132.0
09:30 / 0.0 / 1.0 / 9.0 / 132.0
09:20 / 0.0 / 1.0 / 9.0 / 133.0
09:10 / 1.0 / 1.0 / 9.0 / 133.0
09:00 / 0.0 / 1.0 / 8.0 / 132.0
08:50 / 0.0 / 1.0 / 8.0 / 132.0
08:40 / 0.0 / 1.0 / 8.0 / 132.0
08:30 / 0.0 / 2.0 / 8.0 / 133.0
08:20 / 0.0 / 2.0 / 8.0 / 133.0
08:10 / 1.0 / 2.0 / 8.0 / 133.0
08:00 / 0.0 / 1.0 / 7.0 / 132.0
07:50 / 0.0 / 2.0 / 7.0 / 132.0
07:40 / 1.0 / 2.0 / 7.0 / 133.0
07:30 / 0.0 / 1.0 / 6.0 / 132.0
07:20 / 0.0 / 1.0 / 6.0 / 132.0
07:10 / 0.0 / 1.0 / 6.0 / 132.0
07:00 / 1.0 / 1.0 / 6.0 / 132.0
06:50 / 0.0 / 1.0 / 5.0 / 132.0
06:40 / 0.0 / 1.0 / 5.0 / 132.0
06:30 / 0.0 / 1.0 / 5.0 / 132.0
06:20 / 0.0 / 1.0 / 5.0 / 132.0
06:10 / 0.0 / 1.0 / 5.0 / 133.0
06:00 / 1.0 / 1.0 / 5.0 / 133.0
-> Sa Front Page