Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 04:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kuchita Chapter Yaguchi Garage
*Lokasyon:7-18-22, Kuchita-minami
*Latitude:34.460295
*Longitude:132.497064
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 35.0
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 36.0
-> Sa Front Page