Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/21 02:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kakogawa Chapter Yusaka Garage
*Lokasyon:625-1, Karuga-cho
*Latitude:34.47267
*Longitude:132.584711
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.0
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.0
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.0
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.0
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.0
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.0
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.0
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
23:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
23:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
22:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
22:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
22:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
22:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
22:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
-> Sa Front Page