Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/06/15 18:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kakogawa Chapter Yusaka Garage
*Lokasyon:625-1, Karuga-cho
*Latitude:34.47267
*Longitude:132.584711
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
18:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 11.0
18:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 11.0
18:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 11.0
18:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 11.0
18:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 11.0
17:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 11.0
17:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
17:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
17:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
17:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
17:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
16:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
16:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
16:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
16:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
16:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
16:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.0
-> Sa Front Page