Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 09:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kuchi Chapter Kuchi Garage
*Lokasyon:4492, Joka, Kuchi, Asa-cho
*Latitude:34.519095
*Longitude:132.405024
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
09:20 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 26.0
09:10 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 26.0
09:00 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 26.0
08:50 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 26.0
08:40 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
08:30 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
08:20 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
08:10 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
08:00 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
07:50 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
07:40 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
07:30 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
07:20 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
07:10 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
07:00 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
06:50 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
06:40 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
06:30 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
06:20 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
06:10 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
06:00 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
05:50 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
05:40 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
05:30 / 0.0 / 0.0 / 20.0 / 27.0
-> Sa Front Page