Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 08:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Asa Fire Station Branch Office
*Lokasyon:3052-1, Imuro, Asa-cho
*Latitude:34.546006
*Longitude:132.433426
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
08:10 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
08:00 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
07:50 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
07:40 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
07:30 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
07:20 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
07:10 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
07:00 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
06:50 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
06:40 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
06:30 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
06:20 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
06:10 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
06:00 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
05:50 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
05:40 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
05:30 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
05:20 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
05:10 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
05:00 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 24.0
04:50 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 25.0
04:40 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 25.0
04:30 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 25.0
04:20 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 25.0
-> Sa Front Page