Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 08:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Suzuhari Chapter Suzuhari-nishi Garage
*Lokasyon:4366-4, Hiraishi, Suzuhari, Asa-cho
*Latitude:34.59502
*Longitude:132.46196
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
08:40 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
08:30 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
08:20 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
08:10 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
08:00 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
07:50 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
07:40 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
07:30 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
07:20 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
07:10 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
07:00 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
06:50 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
06:40 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 21.0
06:30 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
06:20 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
06:10 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
06:00 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
05:50 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
05:40 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
05:30 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
05:20 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
05:10 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
05:00 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
04:50 / 0.0 / 0.0 / 16.0 / 22.0
-> Sa Front Page