Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/13 10:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Aki Ward Office, Ato Branch Office
*Lokasyon:6257-2, Ato-cho
*Latitude:34.380726
*Longitude:132.626572
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
10:20 / 0.0 / 2.0 / 8.0 / 97.0
10:10 / 1.0 / 2.0 / 8.0 / 97.0
10:00 / 0.0 / 1.0 / 7.0 / 96.0
09:50 / 0.0 / 1.0 / 7.0 / 96.0
09:40 / 1.0 / 1.0 / 7.0 / 97.0
09:30 / 0.0 / 0.0 / 6.0 / 96.0
09:20 / 0.0 / 1.0 / 6.0 / 96.0
09:10 / 0.0 / 1.0 / 6.0 / 96.0
09:00 / 0.0 / 1.0 / 6.0 / 96.0
08:50 / 0.0 / 2.0 / 6.0 / 96.0
08:40 / 0.0 / 2.0 / 6.0 / 96.0
08:30 / 1.0 / 2.0 / 6.0 / 97.0
08:20 / 0.0 / 1.0 / 5.0 / 96.0
08:10 / 0.0 / 2.0 / 5.0 / 96.0
08:00 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 96.0
07:50 / 0.0 / 1.0 / 4.0 / 95.0
07:40 / 0.0 / 1.0 / 4.0 / 95.0
07:30 / 0.0 / 1.0 / 4.0 / 96.0
07:20 / 1.0 / 2.0 / 4.0 / 96.0
07:10 / 0.0 / 1.0 / 3.0 / 95.0
07:00 / 0.0 / 1.0 / 3.0 / 95.0
06:50 / 0.0 / 1.0 / 3.0 / 95.0
06:40 / 0.0 / 1.0 / 3.0 / 95.0
06:30 / 1.0 / 1.0 / 3.0 / 95.0
-> Sa Front Page