Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/30 15:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Aki Ward Office, Yano Branch Office
*Lokasyon:5-7-18, Yano-higashi
*Latitude:34.353377
*Longitude:132.538177
*Sakop:Lungsod

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
-> Sa Front Page