Listahan ng impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide

Misasa, Koi, Koi-higashi, Koi-ue, Yamada, Furutadai, Takasu
[Ward] Nishi-ku
[Mesh number] 15G
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 1.0mm
(Mapa)
Ooshiba, Misasa
[Ward] Nishi-ku
[Mesh number] 15H
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 1.0mm
(Mapa)
Inokuchidai, Inokuchi
[Ward] Nishi-ku
[Mesh number] 16F
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 1.0mm
(Mapa)
Koi, Koi-higashi, Yamada, Furutadai, Furuta, Takasu, Kusatsu, Suzugamine, Inokuchidai, Inokuchi
[Ward] Nishi-ku
[Mesh number] 16G
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 1.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page