Listahan ng impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide

Yuki-higashi
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 12F
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 1.0mm
(Mapa)
Yuki-nishi
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 13D
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 2.0mm
(Mapa)
Yuki-higashi, Yuki-nishi
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 13E
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 2.0mm
(Mapa)
Yuki-higashi
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 13F
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 2.0mm
(Mapa)
Yuki-nishi
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 14C
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 2.0mm
(Mapa)
Yuki-nishi
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 14D
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 2.0mm
(Mapa)
Yuki-higashi, Yuki-nishi, Yuki-minami
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 14E
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 2.0mm
(Mapa)
Yuki-higashi, Yuki-minami
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 14F
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 2.0mm
(Mapa)
Yuki-nishi
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 15C
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 3.0mm
(Mapa)
Yuki-nishi, Yuki-minami
[Ward] Saeki-ku
[Mesh number] 15D
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
[60-min rainfall] 2.0mm
(Mapa)
1 2 > >>
-> Sa Front Page