Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Ward:
Elementary school area:
Pangalan ng pasilidad:
Division: Lahat Designated emergency evacuation area Designated evacuation center
Availability: Lahat Bukas
Importanteng paalala
*Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
*Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
*○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
*Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Chuo Community Center
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Hakushima
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(○), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Moto-machi High School
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Hakushima
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(○), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Hakushima Elementary School
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Hakushima
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(○), Lindol(○), Tsunami(○), Malaking sunog(×)
[Designated evacuation center] ○
[Availability]
(Mapa)
Hakushima Children's Hall
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Hakushima
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(○), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Hakushima Meeting Place
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Hakushima
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(○), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Yasuda Girls Junior High School, Yasuda Girls High School
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Hakushima
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(), Pagbaha(), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center] ○
[Availability]
(Mapa)
Motomachi-chuo Meeting Place
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Moto-machi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(○), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Moto-machi Children's Hall
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Moto-machi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(○), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Moto-machi Kindergarten
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Moto-machi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(×), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(○), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Moto-machi Nursery
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Moto-machi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(○), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
1 2 3 4 5 ... 93 94 > >>
-> Sa Front Page