Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Ward:
Elementary school area:
Pangalan ng pasilidad:
Division: Lahat Designated emergency evacuation area Designated evacuation center
Availability: Lahat Bukas
Importanteng paalala
*Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
*Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
*○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
*Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Funairi Meeting Place (Misao Hall)
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Funairi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(×), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Funairi High School
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Funairi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(3F), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center] ○
[Availability]
(Mapa)
Funairi-minami Meeting Place
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Funairi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(×), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Funairi Nursery
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Funairi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(×), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Eba-higashi Meeting Place (Funairieba Town Hall)
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Funairi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(×), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Eba Junior High School
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Funairi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(3F), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center] ○
[Availability]
(Mapa)
Funairi Elementary School
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Funairi
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(3F), Lindol(○), Tsunami(×), Malaking sunog(×)
[Designated evacuation center] ○
[Availability]
(Mapa)
Eba-daini Nursery
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Eba
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(2F), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Eba Children's Hall
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Eba
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(2F), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
Eba Meeting Place
[Ward] Naka-ku
[Elementary school area] Eba
[Designated emergency evacuation area] Lupa at buhangin(○), Pagbaha(○), Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat(2F), Lindol(), Tsunami(), Malaking sunog()
[Designated evacuation center]
[Availability]
(Mapa)
<< < 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 93 94 > >>
-> Sa Front Page