Detalye ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng pasilidad: Motomachi-chuo Meeting Place
*Ward: Naka-ku
*Lokasyon: 19-6, Moto-machi
*Designated emergency evacuation area
[Lupa at buhangin] ○
[Pagbaha] ○
[Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat] ○
[Lindol]
[Tsunami]
[Malaking sunog]
*Designated evacuation center:
(Mapa)

Availability

 
-> Sa Front Page