Detalye ng impormasyon ukol sa sea level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/02 12:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Port of Hiroshima
*Lokasyon:2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
*Sakop:Japan Coast Guard
*Payo:Walang pahayag.

Observation graph

Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)

Observation value

[Standard value]
*Sea Level: Kailangang maging alerto: 250.00cm
*Sea Level: Kailangang mag-ingat: 210.00cm
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Observed value / Astronomical tide level
[Legend]
Lampas na sa warning level ang sea level, Lampas na sa caution level ang sea level
12:10 / 15.00 / 9.00
12:00 / 14.00 / 7.00
11:50 / 12.00 / 5.00
11:40 / 11.00 / 3.00
11:30 / 9.00 / 1.00
11:20 / 7.00 / 0.00
11:10 / 5.00 / -2.00
11:00 / 3.00 / -3.00
10:50 / 0.00 / -4.00
10:40 / -1.00 / -4.00
10:30 / -2.00 / -5.00
10:20 / -3.00 / -5.00
10:10 / -2.00 / -5.00
10:00 / -3.00 / -5.00
09:50 / -2.00 / -5.00
09:40 / -1.00 / -4.00
09:30 / 1.00 / -4.00
09:20 / 3.00 / -3.00
09:10 / 6.00 / -1.00
09:00 / 9.00 / 0.00
08:50 / 13.00 / 2.00
08:40 / 16.00 / 4.00
08:30 / 19.00 / 7.00
08:20 / 22.00 / 10.00
-> Sa Front Page