Detalye ng impormasyon ukol sa sea level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/10 21:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Port of Hiroshima
*Lokasyon:2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
*Sakop:Japan Coast Guard
*Payo:Walang pahayag.

Observation graph

Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)

Observation value

[Standard value]
*Sea Level: Kailangang maging alerto: 250.00cm
*Sea Level: Kailangang mag-ingat: 210.00cm
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Observed value / Astronomical tide level
[Legend]
Lampas na sa warning level ang sea level, Lampas na sa caution level ang sea level
21:40 / 93.00 / 98.00
21:30 / 102.00 / 105.00
21:20 / 109.00 / 112.00
21:10 / 115.00 / 117.00
21:00 / 120.00 / 122.00
20:50 / 123.00 / 125.00
20:40 / 125.00 / 127.00
20:30 / 126.00 / 128.00
20:20 / 126.00 / 128.00
20:10 / 123.00 / 127.00
20:00 / 121.00 / 125.00
19:50 / 117.00 / 122.00
19:40 / 113.00 / 119.00
19:30 / 108.00 / 114.00
19:20 / 103.00 / 109.00
19:10 / 98.00 / 104.00
19:00 / 93.00 / 98.00
18:50 / 88.00 / 92.00
18:40 / 83.00 / 85.00
18:30 / 78.00 / 79.00
18:20 / 71.00 / 72.00
18:10 / 64.00 / 65.00
18:00 / 56.00 / 58.00
17:50 / 49.00 / 50.00
-> Sa Front Page