Listahan ng impormasyon ukol sa water level

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/15 05:10
Kumura
[Sumasailalim na lugar] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[Applicable elementary school area]
[Pangalan ng ilog] Ilog Oota
[Actual water level] 0.84m
(Mapa)
Ueharabashi
[Sumasailalim na lugar] Asakita-ku
[Applicable elementary school area]
[Pangalan ng ilog] Ilog Nenotani
[Actual water level] -0.81m
(Mapa)
Imuro (Partikular na lugar)
[Sumasailalim na lugar] Asaminami-ku, Asakita-ku
[Applicable elementary school area] Kameyama-minami, 亀山南(柳瀬地区)
[Pangalan ng ilog] Ilog Oota (Salungat sa agos)
[Actual water level] 0.53m
(Mapa)
Nakano (Partikular na lugar)
[Sumasailalim na lugar] Asaminami-ku, Asakita-ku
[Applicable elementary school area]
[Pangalan ng ilog] Ilog Oota (Sa ibaba ng agos)
[Actual water level] 1.33m
(Mapa)
Mukouda
[Sumasailalim na lugar] Asakita-ku
[Applicable elementary school area] Suzuhari, Imuro
[Pangalan ng ilog] Ilog Suzuhari
[Actual water level] 0.70m
(Mapa)
Nabara
[Sumasailalim na lugar] Asakita-ku
[Applicable elementary school area] Miiri, Kabe
[Pangalan ng ilog] Ilog Nabara
[Actual water level] 0.24m
(Mapa)
Miiriminami
[Sumasailalim na lugar] Asakita-ku
[Applicable elementary school area] Oobayashi, Miiri
[Pangalan ng ilog] Ilog Nenotani
[Actual water level] -0.02m
(Mapa)
Mukaihara
[Sumasailalim na lugar] Asakita-ku
[Applicable elementary school area] Ihara
[Pangalan ng ilog] Ilog Misasa
[Actual water level] -0.58m
(Mapa)
Kameyama
[Sumasailalim na lugar] Asakita-ku
[Applicable elementary school area]
[Pangalan ng ilog] Ilog Oomoji
[Actual water level] -0.06m
(Mapa)
<< < 1 2
-> Sa Front Page