Listahan ng impormasyon ukol sa water level

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/08 17:30
Ishihara
[Sumasailalim na lugar] Aki-ku
[Applicable elementary school area] Nakano, Funakoshi, Yano
[Pangalan ng ilog] Ilog Seno
[Actual water level] 0.50m
(Mapa)
Seno
[Sumasailalim na lugar] Aki-ku
[Applicable elementary school area] Seno
[Pangalan ng ilog] Ilog Seno
[Actual water level] 0.12m
(Mapa)
-> Sa Front Page