Listahan ng impormasyon ukol sa water level

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/11 12:20
Ishihara
[Sumasailalim na lugar] Aki-ku
[Applicable elementary school area] Nakano, Funakoshi, Yano
[Pangalan ng ilog] Ilog Seno
[Actual water level] 0.57m
(Mapa)
Seno
[Sumasailalim na lugar] Aki-ku
[Applicable elementary school area] Seno
[Pangalan ng ilog] Ilog Seno
[Actual water level] 0.17m
(Mapa)
-> Sa Front Page