Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/13 10:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kake
*Lokasyon:Nakanowatari, Akioota-cho, Yamagata-gun
*Gauge datum:T.P.167.8000m(Elevation level167.8000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota (Salungat sa agos)

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.70m
*Evacuation Alert Water Level: 2.90m
*Flood Watch Water Level: 2.00m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 0.00m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
10:00 / -0.88
09:50 / -0.87
09:40 / -0.87
09:30 / -0.88
09:20 / -0.87
09:10 / -0.87
09:00 / -0.86
08:50 / -0.88
08:40 / -0.89
08:30 / -0.89
08:20 / -0.89
08:10 / -0.92
08:00 / -0.95
07:50 / -0.94
07:40 / -0.97
07:30 / -0.98
07:20 / -0.99
07:10 / -1.00
07:00 / -1.02
06:50 / -1.02
06:40 / -1.02
06:30 / -1.02
06:20 / -1.02
06:10 / -1.02
-> Sa Front Page