Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 14:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Imuro
*Lokasyon:Kegi, Asa-cho
*Gauge datum:T.P.47.5000m(Elevation level47.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota (Salungat sa agos)

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 7.10m
*Evacuation Alert Water Level: 6.00m
*Flood Watch Water Level: 3.80m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.50m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
14:00 / -
13:50 / -
13:40 / -
13:30 / -
13:20 / -
13:10 / -
13:00 / -
12:50 / -
12:40 / -
12:30 / -
12:20 / -
12:10 / -
12:00 / -
11:50 / -
11:40 / -
11:30 / -
11:20 / -
11:10 / -
11:00 / -
10:50 / -
10:40 / -
10:30 / -
10:20 / -
10:10 / -
-> Sa Front Page