Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/05 01:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nakano
*Lokasyon:1, Kabe
*Gauge datum:T.P.15.3000m(Elevation level15.3000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota (Sa ibaba ng agos)

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 6.90m
*Evacuation Alert Water Level: 6.20m
*Flood Watch Water Level: 5.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 4.30m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
01:20 / 1.49
01:10 / 1.49
01:00 / 1.49
00:50 / 1.49
00:40 / 1.49
00:30 / 1.49
00:20 / 1.49
00:10 / 1.49
00:00 / 1.49
23:50 / 1.49
23:40 / 1.49
23:30 / 1.50
23:20 / 1.50
23:10 / 1.50
23:00 / 1.50
22:50 / 1.50
22:40 / 1.50
22:30 / 1.50
22:20 / 1.50
22:10 / 1.50
22:00 / 1.50
21:50 / 1.51
21:40 / 1.51
21:30 / 1.51
-> Sa Front Page