Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/13 22:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yaguchi-daiichi
*Lokasyon:1, Kuchita
*Gauge datum:T.P.4.5000m(Elevation level4.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota (Sa ibaba ng agos)

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 7.40m
*Evacuation Alert Water Level: 6.10m
*Flood Watch Water Level: 5.00m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 3.40m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
22:30 / 0.35
22:20 / 0.36
22:10 / 0.36
22:00 / 0.36
21:50 / 0.36
21:40 / 0.37
21:30 / 0.37
21:20 / 0.38
21:10 / 0.40
21:00 / 0.40
20:50 / 0.41
20:40 / 0.40
20:30 / 0.39
20:20 / 0.38
20:10 / 0.38
20:00 / 0.39
19:50 / 0.40
19:40 / 0.40
19:30 / 0.40
19:20 / 0.40
19:10 / 0.41
19:00 / 0.41
18:50 / 0.41
18:40 / 0.41
-> Sa Front Page