Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 14:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yaguchi-daiichi
*Lokasyon:1, Kuchita
*Gauge datum:T.P.4.5000m(Elevation level4.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota (Sa ibaba ng agos)

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 7.40m
*Evacuation Alert Water Level: 6.10m
*Flood Watch Water Level: 5.00m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 3.40m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
14:00 / 0.74
13:50 / 0.74
13:40 / 0.73
13:30 / 0.73
13:20 / 0.73
13:10 / 0.73
13:00 / 0.73
12:50 / 0.73
12:40 / 0.73
12:30 / 0.73
12:20 / 0.73
12:10 / 0.73
12:00 / 0.73
11:50 / 0.73
11:40 / 0.74
11:30 / 0.74
11:20 / 0.73
11:10 / 0.73
11:00 / 0.72
10:50 / 0.72
10:40 / 0.72
10:30 / 0.73
10:20 / 0.74
10:10 / 0.74
-> Sa Front Page