Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 09:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yaguchi-daiichi
*Lokasyon:1, Kuchita
*Gauge datum:T.P.4.5000m(Elevation level4.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota (Sa ibaba ng agos)

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 7.40m
*Evacuation Alert Water Level: 6.10m
*Flood Watch Water Level: 5.00m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 3.40m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
09:20 / 0.65
09:10 / 0.65
09:00 / 0.65
08:50 / 0.64
08:40 / 0.64
08:30 / 0.63
08:20 / 0.63
08:10 / 0.65
08:00 / 0.67
07:50 / 0.67
07:40 / 0.67
07:30 / 0.67
07:20 / 0.67
07:10 / 0.67
07:00 / 0.67
06:50 / 0.67
06:40 / 0.67
06:30 / 0.67
06:20 / 0.67
06:10 / 0.67
06:00 / 0.67
05:50 / 0.67
05:40 / 0.67
05:30 / 0.67
-> Sa Front Page