Detalye ng impormasyon ukol sa water level (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/20 15:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yaguchi-daiichi
*Lokasyon:1, Kuchita
*Gauge datum:T.P.4.5000m(Elevation level4.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota (Sa ibaba ng agos)

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 7.40m
*Evacuation Alert Water Level: 6.10m
*Flood Watch Water Level: 5.00m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 3.40m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
15:30 / 0.73
14:30 / 0.73
13:30 / 0.74
12:30 / 0.73
11:30 / 0.68
10:30 / 0.61
09:30 / 0.61
08:30 / 0.63
07:30 / 0.56
06:30 / 0.60
05:30 / 0.60
04:30 / 0.53
03:30 / 0.60
02:30 / 0.58
01:30 / 0.56
00:30 / 0.58
23:30 / 0.59
22:30 / 0.58
21:30 / 0.59
20:30 / 0.74
19:30 / 0.72
18:30 / 0.67
17:30 / 0.76
16:30 / 0.76
-> Sa Front Page