Detalye ng impormasyon ukol sa water level (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/22 23:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yaguchi-daiichi
*Lokasyon:1, Kuchita
*Gauge datum:T.P.4.5000m(Elevation level4.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota (Sa ibaba ng agos)

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 7.40m
*Evacuation Alert Water Level: 6.10m
*Flood Watch Water Level: 5.00m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 3.40m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
23:30 / 1.15
22:30 / 1.09
21:30 / 1.08
20:30 / 1.03
19:30 / 1.03
18:30 / 0.99
17:30 / 0.97
16:30 / 0.99
15:30 / 0.94
14:30 / 0.90
13:30 / 0.85
12:30 / 0.81
11:30 / 0.77
10:30 / 0.75
09:30 / 0.68
08:30 / 0.58
07:30 / 0.57
06:30 / 0.56
05:30 / 0.55
04:30 / 0.52
03:30 / 0.51
02:30 / 0.50
01:30 / 0.50
00:30 / 0.51
-> Sa Front Page