Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/20 06:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Gion oohashi
*Lokasyon:3, Oomiya
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota (Sa ibaba ng agos)

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 7.00m
*Evacuation Alert Water Level: 6.40m
*Flood Watch Water Level: 4.30m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.90m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
06:30 / 0.99
06:20 / 1.00
06:10 / 1.01
06:00 / 1.00
05:50 / 0.98
05:40 / 0.95
05:30 / 0.92
05:20 / 0.88
05:10 / 0.84
05:00 / 0.79
04:50 / 0.72
04:40 / 0.65
04:30 / 0.57
04:20 / 0.47
04:10 / 0.42
04:00 / 0.36
03:50 / 0.31
03:40 / 0.27
03:30 / 0.23
03:20 / 0.19
03:10 / 0.14
03:00 / 0.09
02:50 / 0.03
02:40 / -0.05
-> Sa Front Page