Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/05 02:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Shinkawabashi
*Lokasyon:2, Kabe-minami
*Gauge datum:T.P.17.0000m(Elevation level17.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Nenotani

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.50m
*Evacuation Alert Water Level: 1.80m
*Flood Watch Water Level: 1.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 1.10m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
02:30 / -0.07
02:20 / -0.07
02:10 / -0.07
02:00 / -0.07
01:50 / -0.07
01:40 / -0.07
01:30 / -0.07
01:20 / -0.07
01:10 / -0.07
01:00 / -0.07
00:50 / -0.07
00:40 / -0.07
00:30 / -0.07
00:20 / -0.07
00:10 / -0.07
00:00 / -0.07
23:50 / -0.07
23:40 / -0.07
23:30 / -0.07
23:20 / -0.07
23:10 / -0.07
23:00 / -0.07
22:50 / -0.07
22:40 / -0.07
-> Sa Front Page