Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/13 11:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Shinkawabashi
*Lokasyon:2, Kabe-minami
*Gauge datum:T.P.17.0000m(Elevation level17.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Nenotani

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.50m
*Evacuation Alert Water Level: 1.80m
*Flood Watch Water Level: 1.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 1.10m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
11:10 / 0.53
11:00 / 0.53
10:50 / 0.53
10:40 / 0.53
10:30 / 0.54
10:20 / 0.53
10:10 / 0.53
10:00 / 0.54
09:50 / 0.54
09:40 / 0.53
09:30 / 0.54
09:20 / 0.54
09:10 / 0.54
09:00 / 0.55
08:50 / 0.55
08:40 / 0.55
08:30 / 0.55
08:20 / 0.54
08:10 / 0.54
08:00 / 0.53
07:50 / 0.53
07:40 / 0.53
07:30 / 0.53
07:20 / 0.53
-> Sa Front Page