Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/13 10:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nakafukawa
*Lokasyon:4, Nakafukawa
*Gauge datum:T.P.18.0000m(Elevation level18.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Misasa

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.30m
*Evacuation Alert Water Level: 3.00m
*Flood Watch Water Level: 2.80m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.00m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
10:40 / 0.80
10:30 / 0.80
10:20 / 0.80
10:10 / 0.80
10:00 / 0.81
09:50 / 0.81
09:40 / 0.81
09:30 / 0.81
09:20 / 0.81
09:10 / 0.82
09:00 / 0.82
08:50 / 0.82
08:40 / 0.82
08:30 / 0.82
08:20 / 0.82
08:10 / 0.82
08:00 / 0.82
07:50 / 0.81
07:40 / 0.81
07:30 / 0.80
07:20 / 0.80
07:10 / 0.79
07:00 / 0.79
06:50 / 0.79
-> Sa Front Page