Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/05 02:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Shiraki
*Lokasyon:Okoe, Shiraki-cho
*Gauge datum:T.P.115.5000m(Elevation level115.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Misasa

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 1.85m
*Evacuation Alert Water Level: 1.75m
*Flood Watch Water Level: 1.75m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
02:30 / 0.77
02:20 / 0.77
02:10 / 0.77
02:00 / 0.77
01:50 / 0.77
01:40 / 0.77
01:30 / 0.77
01:20 / 0.77
01:10 / 0.77
01:00 / 0.77
00:50 / 0.77
00:40 / 0.77
00:30 / 0.77
00:20 / 0.77
00:10 / 0.77
00:00 / 0.77
23:50 / 0.77
23:40 / 0.77
23:30 / 0.77
23:20 / 0.77
23:10 / 0.77
23:00 / 0.77
22:50 / 0.77
22:40 / 0.77
-> Sa Front Page