Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/05 02:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kamijou
*Lokasyon:3, Fukawa
*Gauge datum:T.P.15.5000m(Elevation level15.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Misasa

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: 4.40m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.90m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
02:50 / 0.52
02:40 / 0.52
02:30 / 0.52
02:20 / 0.52
02:10 / 0.52
02:00 / 0.52
01:50 / 0.52
01:40 / 0.51
01:30 / 0.51
01:20 / 0.51
01:10 / 0.51
01:00 / 0.52
00:50 / 0.51
00:40 / 0.52
00:30 / 0.52
00:20 / 0.52
00:10 / 0.52
00:00 / 0.52
23:50 / 0.52
23:40 / 0.52
23:30 / 0.52
23:20 / 0.52
23:10 / 0.52
23:00 / 0.52
-> Sa Front Page