Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/13 10:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Furukawa
*Lokasyon:Furuichi, Yasufuruichi-cho
*Gauge datum:T.P.2.9000m(Elevation level2.9000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Furu

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 5.90m
*Evacuation Alert Water Level: 4.20m
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
10:30 / 0.93
10:20 / 0.94
10:10 / 0.94
10:00 / 0.95
09:50 / 0.96
09:40 / 0.97
09:30 / 0.99
09:20 / 1.00
09:10 / 1.01
09:00 / 1.01
08:50 / 0.99
08:40 / 0.97
08:30 / 0.94
08:20 / 0.90
08:10 / 0.86
08:00 / 0.85
07:50 / 0.83
07:40 / 0.83
07:30 / 0.83
07:20 / 0.83
07:10 / 0.83
07:00 / 0.81
06:50 / 0.80
06:40 / 0.80
-> Sa Front Page