Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 14:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Furukawa
*Lokasyon:Furuichi, Yasufuruichi-cho
*Gauge datum:T.P.2.9000m(Elevation level2.9000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Furu

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 5.90m
*Evacuation Alert Water Level: 4.20m
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
14:10 / 0.17
14:00 / 0.17
13:50 / 0.17
13:40 / 0.17
13:30 / 0.17
13:20 / 0.17
13:10 / 0.17
13:00 / 0.17
12:50 / 0.17
12:40 / 0.17
12:30 / 0.17
12:20 / 0.17
12:10 / 0.17
12:00 / 0.16
11:50 / 0.16
11:40 / 0.16
11:30 / 0.16
11:20 / 0.16
11:10 / -
11:00 / 0.16
10:50 / 0.16
10:40 / -
10:30 / 0.16
10:20 / 0.16
-> Sa Front Page