Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/22 23:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:2, Eba-minami
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.70m
*Evacuation Alert Water Level: 2.70m
*Flood Watch Water Level: 2.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.00m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
23:20 / 1.11
23:10 / 1.04
23:00 / 0.99
22:50 / 0.92
22:40 / 0.88
22:30 / 0.82
22:20 / 0.77
22:10 / 0.73
22:00 / 0.69
21:50 / 0.63
21:40 / 0.58
21:30 / 0.50
21:20 / 0.46
21:10 / 0.42
21:00 / 0.38
20:50 / 0.35
20:40 / 0.32
20:30 / 0.29
20:20 / 0.28
20:10 / 0.28
20:00 / 0.28
19:50 / 0.29
19:40 / 0.30
19:30 / 0.32
-> Sa Front Page