Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/11 00:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:2, Eba-minami
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.70m
*Evacuation Alert Water Level: 2.70m
*Flood Watch Water Level: 2.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.00m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
00:20 / 1.43
00:10 / 1.36
00:00 / 1.31
23:50 / 1.26
23:40 / 1.18
23:30 / 1.11
23:20 / 1.03
23:10 / 0.95
23:00 / 0.90
22:50 / 0.80
22:40 / 0.75
22:30 / 0.68
22:20 / 0.58
22:10 / 0.51
22:00 / 0.37
21:50 / 0.27
21:40 / 0.16
21:30 / 0.05
21:20 / -0.03
21:10 / -0.11
21:00 / -0.20
20:50 / -0.28
20:40 / -0.37
20:30 / -0.44
-> Sa Front Page