Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/10 02:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:2, Eba-minami
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.70m
*Evacuation Alert Water Level: 2.70m
*Flood Watch Water Level: 2.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.00m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
02:50 / -1.28
02:40 / -1.32
02:30 / -1.34
02:20 / -1.35
02:10 / -1.34
02:00 / -1.32
01:50 / -1.28
01:40 / -1.24
01:30 / -1.18
01:20 / -1.12
01:10 / -1.06
01:00 / -0.98
00:50 / -0.91
00:40 / -0.83
00:30 / -0.75
00:20 / -0.67
00:10 / -0.59
00:00 / -0.51
23:50 / -0.43
23:40 / -0.35
23:30 / -0.26
23:20 / -0.18
23:10 / -0.09
23:00 / 0.00
-> Sa Front Page