Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/11 15:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:2, Eba-minami
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.70m
*Evacuation Alert Water Level: 2.70m
*Flood Watch Water Level: 2.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.00m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
15:50 / 0.79
15:40 / 0.85
15:30 / 0.91
15:20 / 0.96
15:10 / 0.99
15:00 / 1.02
14:50 / 1.02
14:40 / 1.04
14:30 / 1.05
14:20 / 1.04
14:10 / 1.03
14:00 / 1.00
13:50 / 0.99
13:40 / 0.96
13:30 / 0.93
13:20 / 0.89
13:10 / 0.85
13:00 / 0.80
12:50 / 0.77
12:40 / 0.72
12:30 / 0.67
12:20 / 0.63
12:10 / 0.59
12:00 / 0.54
-> Sa Front Page