Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/20 06:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:2, Eba-minami
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.70m
*Evacuation Alert Water Level: 2.70m
*Flood Watch Water Level: 2.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.00m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
06:50 / 1.00
06:40 / 1.02
06:30 / 1.03
06:20 / 1.04
06:10 / 1.05
06:00 / 1.04
05:50 / 1.03
05:40 / 1.01
05:30 / 0.98
05:20 / 0.95
05:10 / 0.91
05:00 / 0.86
04:50 / 0.80
04:40 / 0.74
04:30 / 0.69
04:20 / 0.61
04:10 / 0.54
04:00 / 0.48
03:50 / 0.42
03:40 / 0.37
03:30 / 0.32
03:20 / 0.27
03:10 / 0.21
03:00 / 0.16
-> Sa Front Page