Detalye ng impormasyon ukol sa water level (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/21 04:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:2, Eba-minami
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.70m
*Evacuation Alert Water Level: 2.70m
*Flood Watch Water Level: 2.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.00m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
04:20 / 0.45
03:20 / 0.62
02:20 / 0.62
01:20 / 0.45
00:20 / 0.23
23:20 / -0.10
22:20 / -0.44
21:20 / -0.65
20:20 / -0.68
19:20 / -0.43
18:20 / -0.07
17:20 / 0.28
16:20 / 0.60
15:20 / 0.92
14:20 / 1.10
13:20 / 0.96
12:20 / 0.61
11:20 / 0.24
10:20 / -0.17
09:20 / -0.61
08:20 / -0.91
07:20 / -0.86
06:20 / -0.57
05:20 / -0.22
-> Sa Front Page