Detalye ng impormasyon ukol sa water level (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/21 17:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:2, Eba-minami
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.70m
*Evacuation Alert Water Level: 2.70m
*Flood Watch Water Level: 2.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.00m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
17:10 / -0.61
16:10 / -0.85
15:10 / -0.58
14:10 / -0.08
13:10 / 0.45
12:10 / 0.95
11:10 / 1.48
10:10 / 1.82
09:10 / 1.66
08:10 / 1.17
07:10 / 0.62
06:10 / -0.13
05:10 / -0.84
04:10 / -1.28
03:10 / -1.09
02:10 / -0.58
01:10 / 0.01
00:10 / 0.53
23:10 / 1.09
22:10 / 1.62
21:10 / 1.68
20:10 / 1.31
19:10 / 0.86
18:10 / 0.16
-> Sa Front Page