Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/14 04:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Misasabashi
*Lokasyon:1, Moto-machi
*Gauge datum:T.P.-0.5000m(Elevation level-0.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.20m
*Evacuation Alert Water Level: 2.80m
*Flood Watch Water Level: 2.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.50m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
04:40 / 0.76
04:30 / 0.79
04:20 / 0.79
04:10 / 0.78
04:00 / 0.78
03:50 / 0.77
03:40 / 0.78
03:30 / 0.75
03:20 / 0.74
03:10 / 0.72
03:00 / 0.71
02:50 / 0.69
02:40 / 0.65
02:30 / 0.62
02:20 / 0.59
02:10 / 0.57
02:00 / 0.54
01:50 / 0.52
01:40 / 0.49
01:30 / 0.46
01:20 / 0.44
01:10 / 0.44
01:00 / 0.42
00:50 / 0.42
-> Sa Front Page