Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/21 02:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Misasabashi
*Lokasyon:1, Moto-machi
*Gauge datum:T.P.-0.5000m(Elevation level-0.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.20m
*Evacuation Alert Water Level: 2.80m
*Flood Watch Water Level: 2.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.50m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
02:50 / 0.34
02:40 / 0.32
02:30 / 0.29
02:20 / 0.26
02:10 / 0.21
02:00 / 0.17
01:50 / 0.13
01:40 / 0.08
01:30 / 0.03
01:20 / -0.01
01:10 / -0.07
01:00 / -0.13
00:50 / -0.18
00:40 / -0.25
00:30 / -0.30
00:20 / -0.36
00:10 / -0.40
00:00 / -0.43
23:50 / -0.47
23:40 / -0.47
23:30 / -0.50
23:20 / -0.51
23:10 / -0.52
23:00 / -0.53
-> Sa Front Page