Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/23 04:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Misasabashi
*Lokasyon:1, Moto-machi
*Gauge datum:T.P.-0.5000m(Elevation level-0.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.20m
*Evacuation Alert Water Level: 2.80m
*Flood Watch Water Level: 2.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.50m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
04:20 / -1.02
04:10 / -1.09
04:00 / -1.13
03:50 / -1.16
03:40 / -1.17
03:30 / -1.18
03:20 / -1.19
03:10 / -1.20
03:00 / -1.20
02:50 / -1.20
02:40 / -1.19
02:30 / -1.18
02:20 / -1.17
02:10 / -1.15
02:00 / -1.13
01:50 / -1.10
01:40 / -1.07
01:30 / -1.03
01:20 / -0.99
01:10 / -0.95
01:00 / -0.91
00:50 / -0.86
00:40 / -0.81
00:30 / -0.72
-> Sa Front Page