Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 08:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Misasabashi
*Lokasyon:1, Moto-machi
*Gauge datum:T.P.-0.5000m(Elevation level-0.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.20m
*Evacuation Alert Water Level: 2.80m
*Flood Watch Water Level: 2.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.50m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
08:40 / 1.67
08:30 / 1.66
08:20 / 1.64
08:10 / 1.60
08:00 / 1.54
07:50 / 1.49
07:40 / 1.40
07:30 / 1.29
07:20 / 1.19
07:10 / 1.09
07:00 / 1.00
06:50 / 0.90
06:40 / 0.82
06:30 / 0.75
06:20 / 0.69
06:10 / 0.61
06:00 / 0.53
05:50 / 0.42
05:40 / 0.30
05:30 / 0.17
05:20 / 0.05
05:10 / -0.07
05:00 / -0.18
04:50 / -0.30
-> Sa Front Page