Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/20 07:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Misasabashi
*Lokasyon:1, Moto-machi
*Gauge datum:T.P.-0.5000m(Elevation level-0.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.20m
*Evacuation Alert Water Level: 2.80m
*Flood Watch Water Level: 2.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.50m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
07:20 / 0.80
07:10 / 0.84
07:00 / 0.87
06:50 / 0.90
06:40 / 0.93
06:30 / 0.94
06:20 / 0.95
06:10 / 0.96
06:00 / 0.95
05:50 / 0.95
05:40 / 0.91
05:30 / 0.87
05:20 / 0.83
05:10 / 0.78
05:00 / 0.74
04:50 / 0.67
04:40 / 0.61
04:30 / 0.51
04:20 / 0.45
04:10 / 0.37
04:00 / 0.32
03:50 / 0.27
03:40 / 0.23
03:30 / 0.19
-> Sa Front Page