Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/11 16:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Misasabashi
*Lokasyon:1, Moto-machi
*Gauge datum:T.P.-0.5000m(Elevation level-0.5000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.20m
*Evacuation Alert Water Level: 2.80m
*Flood Watch Water Level: 2.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.50m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
16:10 / 0.65
16:00 / 0.71
15:50 / 0.80
15:40 / 0.86
15:30 / 0.90
15:20 / 0.93
15:10 / 0.97
15:00 / 0.97
14:50 / 0.99
14:40 / 1.01
14:30 / 0.99
14:20 / 0.99
14:10 / 0.98
14:00 / 0.98
13:50 / 0.94
13:40 / 0.92
13:30 / 0.89
13:20 / 0.85
13:10 / 0.80
13:00 / 0.74
12:50 / 0.70
12:40 / 0.63
12:30 / 0.59
12:20 / 0.54
-> Sa Front Page