Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/05 22:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nagawaku
*Lokasyon:1, Nagatsuka
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
22:20 / 0.80
22:10 / 0.85
22:00 / 0.92
21:50 / 0.98
21:40 / 1.04
21:30 / 1.10
21:20 / 1.15
21:10 / 1.20
21:00 / 1.23
20:50 / 1.27
20:40 / 1.29
20:30 / 1.30
20:20 / 1.31
20:10 / 1.30
20:00 / 1.29
19:50 / 1.27
19:40 / 1.24
19:30 / 1.21
19:20 / 1.17
19:10 / 1.12
19:00 / 1.09
18:50 / 1.06
18:40 / 1.03
18:30 / 1.00
-> Sa Front Page