Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/21 03:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nagawaku
*Lokasyon:1, Nagatsuka
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
03:00 / 0.43
02:50 / 0.40
02:40 / 0.38
02:30 / 0.35
02:20 / 0.31
02:10 / 0.27
02:00 / 0.22
01:50 / 0.18
01:40 / 0.14
01:30 / 0.11
01:20 / 0.09
01:10 / 0.09
01:00 / 0.09
00:50 / 0.09
00:40 / 0.09
00:30 / 0.09
00:20 / 0.09
00:10 / 0.09
00:00 / 0.09
23:50 / 0.09
23:40 / 0.09
23:30 / 0.09
23:20 / 0.10
23:10 / 0.10
-> Sa Front Page