Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/11 15:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nagawaku
*Lokasyon:1, Nagatsuka
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
15:00 / 1.15
14:50 / 1.14
14:40 / 1.14
14:30 / 1.13
14:20 / 1.11
14:10 / 1.10
14:00 / 1.06
13:50 / 1.05
13:40 / 1.00
13:30 / 0.98
13:20 / 0.93
13:10 / 0.90
13:00 / 0.84
12:50 / 0.78
12:40 / 0.74
12:30 / 0.70
12:20 / 0.67
12:10 / 0.64
12:00 / 0.62
11:50 / 0.58
11:40 / 0.52
11:30 / 0.48
11:20 / 0.41
11:10 / 0.35
-> Sa Front Page