Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/20 06:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nagawaku
*Lokasyon:1, Nagatsuka
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
06:00 / 1.01
05:50 / 0.99
05:40 / 0.96
05:30 / 0.92
05:20 / 0.88
05:10 / 0.83
05:00 / 0.77
04:50 / 0.72
04:40 / 0.65
04:30 / 0.57
04:20 / 0.48
04:10 / 0.43
04:00 / 0.38
03:50 / 0.34
03:40 / 0.29
03:30 / 0.26
03:20 / 0.22
03:10 / 0.17
03:00 / 0.12
02:50 / 0.11
02:40 / 0.11
02:30 / 0.11
02:20 / 0.11
02:10 / 0.11
-> Sa Front Page