Detalye ng impormasyon ukol sa water level (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/10 23:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nagawaku
*Lokasyon:1, Nagatsuka
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
23:40 / 3.20
22:40 / 3.17
21:40 / 2.91
20:40 / 2.83
19:40 / 2.82
18:40 / 2.84
17:40 / 2.87
16:40 / 2.79
15:40 / 2.77
14:40 / 2.77
13:40 / 2.81
12:40 / 2.64
11:40 / 2.41
10:40 / 2.39
09:40 / 2.40
08:40 / 2.39
07:40 / 2.28
06:40 / 2.17
05:40 / 2.24
04:40 / 2.34
03:40 / 2.37
02:40 / 2.19
01:40 / 2.16
00:40 / 2.08
-> Sa Front Page