Detalye ng impormasyon ukol sa water level (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/10 02:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nagawaku
*Lokasyon:1, Nagatsuka
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
02:40 / 0.06
01:40 / 0.07
00:40 / 0.07
23:40 / 0.09
22:40 / 0.19
21:40 / 0.76
20:40 / 1.19
19:40 / 1.19
18:40 / 0.92
17:40 / 0.59
16:40 / 0.20
15:40 / 0.07
14:40 / 0.08
13:40 / 0.09
12:40 / 0.11
11:40 / 0.14
10:40 / 0.46
09:40 / 0.84
08:40 / 1.17
07:40 / 1.20
06:40 / 0.79
05:40 / 0.39
04:40 / 0.09
03:40 / 0.08
-> Sa Front Page