Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 13:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kusatsu
*Lokasyon:1, Kusatsu-kou
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
13:50 / -0.14
13:40 / -0.07
13:30 / 0.00
13:20 / 0.06
13:10 / 0.12
13:00 / 0.17
12:50 / 0.23
12:40 / 0.28
12:30 / 0.34
12:20 / 0.41
12:10 / 0.48
12:00 / 0.55
11:50 / 0.63
11:40 / 0.71
11:30 / 0.79
11:20 / 0.88
11:10 / -
11:00 / 1.04
10:50 / 1.12
10:40 / -
10:30 / 1.26
10:20 / 1.33
10:10 / 1.40
10:00 / -
-> Sa Front Page