Detalye ng impormasyon ukol sa water level (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 08:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kusatsu
*Lokasyon:1, Kusatsu-kou
*Gauge datum:T.P.0.0000m(Elevation level0.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
08:50 / 0.22
07:50 / -0.10
06:50 / -0.30
05:50 / -0.13
04:50 / 0.13
03:50 / 0.47
02:50 / 0.94
01:50 / 1.30
00:50 / 1.45
23:50 / 1.24
22:50 / 0.87
21:50 / 0.43
20:50 / -0.11
19:50 / -0.65
18:50 / -1.07
17:50 / -1.15
16:50 / -0.81
15:50 / -0.28
14:50 / 0.22
13:50 / 0.63
12:50 / 1.08
11:50 / 1.30
10:50 / 1.14
09:50 / 0.86
-> Sa Front Page